Bộ trưởng thương mại của 16 quốc gia, bao gồm Ấn Độ, có thể sẽ gặp mặt vào tháng 7/2015 tại Kuala Lumpur để tiếp tục đàm phán các vấn đề liên quan đến Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

16 nước thành viên của RCEP gồm 10 nước ASEAN và 6 nước có Hiệp định thương mại tự do (FTA) với ASEAN là Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand. Nền kinh tế của 16 quốc gia này chiếm hơn 1/4 nền kinh tế thế giới. Đàm phán RCEP được bắt đầu vào tháng 10/2012 tại Phnom Penh.

Tại cuộc họp sắp tới vào tháng 7, các nước sẽ tiếp tục cân nhắc về các vấn đề liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và đầu tư. Cuộc họp được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mục tiêu hoàn thành ký kết RCEP trong năm 2015.

Phạm vi của RCEP bao gồm các lĩnh vực hàng hóa và dịch vụ, đầu tư, hợp tác kinh tế và kỹ thuật, cạnh tranh và sở hữu trí tuệ. Bên cạnh việc hướng tới cải thiện môi trường đầu tư để thúc đẩy thương mại và tăng trưởng trong khu vực, Ấn Độ cũng yêu cầu các thành viên trong đoàn đàm phán RCEP tập trung vào phần giá trị gia tăng trong lĩnh vực dịch vụ. Ngành dịch vụ rất quan trọng đối với Ấn Độvì ngành này đóng góp trên 50% tăng trưởng kinh tế của đất nước. Các công ty IT Ấn Độ có vị thế khá lớn trên toàn cầu.