Triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành biên soạn Dự thảo và thuyết minh Dự thảo TCVN bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích kiến trúc nghệ thuật – thi công nghiệm thu kết cấu gỗ

Nội dung Dự thảo TCVN và thuyết minh được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để lấy ý kiến đóng góp.

Thời hạn lấy ý kiến đến hết ngày 22/8/2017.