Ngày 25 tháng 7 năm 2017, tại Tổng cục Thể dục thể thao đã diễn ra buổi Tọa đàm khoa học “Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thể dục thể thao đến năm 2021”. TS. Trần Đức Phấn (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao) và TS. Từ Mạnh Lương, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì buổi Tọa đàm.  

Tham dự buổi Tọa đàm có đại diện Lãnh đạo của các cơ quan quản lý nhà nước của Tổng cục TDTT như Vụ Thể thao quần chúng, Vụ Thể thao Thành tích cao 1, Vụ Thể thao Thành tích cao 2, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng Tổng cục, Trung tâm Thông tin TDTT; đại diện Lãnh đạo Viện Khoa học TDTT, Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia tại TPHCM, Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia tại Hà Nội; Lãnh đạo Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, Trường Đại học TDTT Đà Nẵng; các chuyên gia của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lương Chất lượng và nhiều chuyên gia của lĩnh vực TDTT.

Tại buổi Tọa đàm, các ý kiến phát biểu, trao đổi chủ yếu tập trung vào các nội dung chính như:

1. Sự cần thiết xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực thể dục thể thao.

2. Xác định lĩnh vực, đối tượng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cần bổ sung xây dựng mới, bao gồm:

- Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế (hoặc khu vực).

- Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sửa đổi hoặc bổ sung nội dung của tiêu chuẩn đã ban hành và đang có hiệu lực.

- Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cần xây dựng mới (phù hợp quy định của pháp luật, cam kết quốc tế có liên quan, yêu cầu hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, tiến bộ khoa học và công nghệ, điều kiện và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội).

Kết quả của Tọa đàm sẽ là căn cứ khoa học để rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực thể dục thể thao đến năm 2021./.