Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 02/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Karate.

Thông tư quy định, cơ sở vật chất khi tập luyện gồm: a- Có sàn tập diện tích ít nhất 60m² trở lên; mặt sàn bằng phẳng, không trơn trượt; b- Có ánh sáng tối thiểu là 200 lux; c- Có bảng nội quy quy định những nội dung chủ yếu sau: Đối tượng được phép tham gia tập luyện, trang phục khi tập luyện, giờ luyện tập, biện pháp đảm bảo an toàn khi tập luyện.

Trang thiết bị: a- Có võ phục chuyên môn Karate; găng tay màu xanh, găng tay màu đỏ; bộ bảo vệ bàn chân, ống quyển màu xanh; bộ bảo vệ bàn chân, ống quyển màu đỏ; dụng cụ đỡ đòn (lămpơ); b- Có khu vực thay đồ, gửi đồ, khu vực vệ sinh; có túi sơ cứu theo quy định của Bộ Y tế; c- Có sổ theo dõi võ sinh tham gia tập luyện, ghi đầy đủ họ tên, năm sinh, địa chỉ, thời gian theo học và lưu đơn xin học của từng người.

Khi thi đấu, cơ sở vật chất cần có thêm thảm hình vuông có chiều dài mỗi cạnh từ 10m đến 12m và trang thiết bị: bảo vệ cơ thể, bịt răng, đồng hồ bấm giờ, bảng điểm, cân trọng lượng cơ thể, cồng và cờ trọng tài gồm hai màu xanh và màu đỏ.

Mật độ tập luyện trên sàn bảo đảm ít nhất 03m²/võ sinh. Mỗi người hướng dẫn tập luyện hướng dẫn không quá 30 võ sinh/buổi tập.

Tổng cục Thể dục thể thao, Tổ chức xã hội – nghề nghiệp cấp quốc gia về Karate hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn Karate. Giấy chứng nhận tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn Karate do cơ quan tổ chức tập huấn cấp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 05/3/2018.