Ngày 20/3/2018, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký ban hành Thông tư số 18/2018/TT-BVHTTDL Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng đá.

Thông tư này quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đáp ứng yêu cầu hoạt động tập luyện, thi đấu và biểu diễn môn Bóng đá. Tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện, thi đấu thể thao thành tích cao môn Bóng đá được thực hiện theo quy định tại Điều 43 của Luật Thể dục, thể thao.

Thông tư quy định cụ thể các yêu cầu về cơ sở vật chất như khoảng cách từ đường biên dọc, biên ngang của sân đến hàng rào, khán đài hoặc sân liên kề ít nhất là 2,5m ,bảo đảm độ chiếu sáng ít nhất là 150 Lux… Về Trang thiết bị tập luyện các yêu cầu như Khung cầu môn được làm bằng một trong các chất liệu như kim loại, gỗ hoặc chất dẻo tổng hợp, bảo đảm kích thước theo quy định của Luật thi đấu bóng đá, cột cầu môn tròn, không gây nguy hiểm cho người tập luyện, thi đấu bóng đá….Mật độ tập luyện trên sân bóng đá đảm bảo ít nhất 25m2/người tập… 

Thông tư cũng quy định Tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn bóng đá. Ngoài ra còn nhiều quy định khác.

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động tập luyện, thi đấu và tổ chức tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng đá tại Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2018./.