Ngày 09/3/2018, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký ban hành Thông tư số 14/2018/TT-BVHTTDL Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Võ cổ truyền, Vovinam.

Thông tư này quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đáp ứng yêu cầu hoạt động tập luyện và thi đấu môn Võ cổ truyền, Vovinam. Tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện, thi đấu thể thao thành tích cao môn Võ cổ truyền, Vovinam được thực hiện theo quy định tại Điều 43 của Luật Thể dục, thể thao.

Về cơ sở vật chất môn Võ cổ truyền, Vovinam phải đáp ứng những yêu cầu như: Sàn tập phải bằng phẳng, không trơn trượt; khoảng cách an toàn từ sàn tập đến vật xung quanh ít nhất là 2,5m; không gian tập luyện phải thoáng mát, ánh sáng từ 150 Lux trở lên….  Thông tư này quy định rất cụ thể các yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị, mật độ tập luyện, tập huấn nhân viên chuyên môn. 

Tổng cục Thể dục thể thao có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này; Các cơ quan Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành thanh tra, xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức, các nhân vi phạm đã được Thông tư quy định 

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tổ chức luyện tập hoạt động tập luyện, thi đấu và tổ chức tập huấn nhân viên chuyên đối với môn Võ cổ truyền, Vovinam tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 4 năm 2018./.