Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3930/QĐ-BKHCN công bốTiêu chuẩn quốc gia TCVN 12186:2017 (EN 915:2008) Thiết bị thể dục dụng cụ – Xà lệch – Yêu cầu và phương pháp thử.

Tiêu chuẩn này biên soạn bởi Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng, triển khai xây dựng từ năm 2016 theo trình tự và quy định tại Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo quy trình thì sau khi thẩm tra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố./.