Ngày 20/3/2018, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký ban hành Thông tư số 19/2018/TT-BVHTTDL Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Quần vợt. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tổ chức tập luyện, thi đấu môn Quần vợt tại Việt Nam.

Phạm vi điều chỉnh cảu Thông tư này quy định về điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Quần vợt; Tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị cho tập luyện và thi đấu thể thao thành tích cao môn Quần vợt thực hiện theo quy định tại Điều 43 Luật Thể dục, thể thao.

Theo đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện phải đạt các điều kiện sau:

1. Mặt sân phẳng, không trơn trượt, có độ dốc thoát nước và được phủ bằng sơn, cỏ, đất nện hoặc chất tổng hợp.

2. Kích thước sân Quần vợt: Sân đơn: Chiều dài 23,77m, chiều rộng 8,23m. Sân đôi: Chiều dài 23,77m, chiều rộng 10,97m.

3. Lưới chắn bóng quan sân, bảo đảm khoảng cách từ mép biên ngang đến lưới chắn ít nhất là 4m và khoảng cách mép biên dọc đến lưới chắn ít nhất là 3m.

4. Độ chiếu sáng trên sân bảo đảm từ 150 Lux trở lên.

5. Có túi sơ cứu theo quy định của Bộ Y tế; có khu vệ sinh, thay đồ và nơi cất đồ cá nhân.

6. Có bảng nội quy quy định những nội dung chủ yếu sau: Giờ tập luyện; đối tượng không được tham gia tập luyện; biện pháp bảo đảm an toàn khi tập luyện.

Thông tư cũng quy định cơ sở vật chất, trang thiết bị thi đấu, mật độ hướng dẫn tập luyện, tập huấn nhân viên chuyên môn….

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2018./.