Ngày 03/4/2018, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký ban hành Thông tư số 20/2018/TT-BVHTTDL Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Patin. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động tập luyện, biểu diễn, thi đấu và tổ chức tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Patin tại Việt Nam.

Thông tư này quy định Hoạt động tập luyện và thi đấu môn Patin trong nhà, trong sân tập phải đáp ứng các yêu cầu như:

Diện tích sân phải trừ 300 m2 trở lên; Bề mặt sân đối với khu vực bằng phẳng, dốc trượt và mô hình chướng ngại vật phải nhẵn, không trơn trượt; đối với dốc trượt, mô hình chướng ngại vật và các góc cạnh phải được xử lý đúng kỹ thuật thiết kế chuyên dùng và được trang bị bảo hiểm bảo đảm an toàn, không gây nguy hiểm cho người tập luyện; các quy định về mặt sàn đến trần nhà, không gian tập luyện, khu vực vệ sịnh, bảng nội quy….

Ngoài ra còn các quy định về trang thiết bị, mật độ hướng dẫn tập luyện, tập huấn chuyên môn

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2018./.