Ngày 21 tháng 6 năm 2018, tại Thừa Thiên Huế, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội thảo khoa học “Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với lĩnh vực văn hóa nghệ thuật”, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch TS. Nguyễn Ngọc Thiện đến dự và chỉ đạo Hội thảo. Đồng chủ trì Hội thảo là TS. Từ Mạnh Lương Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, PGS. TS. Bùi Hoài Sơn Viện trưởng Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam và sự tham gia của các nhà khoa học hàng đầu của ngành văn hoá, nhà khoa học nước ngoài, các Cục, Vụ quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL, 
Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đặt yêu cầu đối với Hội thảo tập trung hai nhiệm vụ chính: Thứ nhất, đánh giá ảnh hưởng của cuộc CMCN 4.0 đến văn hoá nghệ thuật trên khía cạnh văn hoá truyền thống Việt Nam và ngành công nghiệp văn hoá. Thứ hai, trước xu hướng phát triển của CMCN 4.0 thì cơ quan quản lý nhà nước cần có những giải pháp thích ứng như thế nào.
Tại Hội thảo này có 49 tham luận của các nhà khoa học hàng đầu của ngành văn hoá như GS. TS. Nguyễn Chí Bền, GS. TS. Trương Quốc Bình, GS. TS. Bùi Quang Thanh, GS. TS. Lê Thị Hoài Phương, GS. TS. Chu Hảo, GS. TS. Đào Mạnh Hùng, Chuyên gia đến từ Hàn Quốc, Lãnh đạo Cục Di sản văn hoá, Cục Điện ảnh, Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Thư viện, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ, Sở Văn hoá, Thể thao, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch một số tỉnh, thành phố.
Hội thảo này trong chuỗi hoạt động về tiếp cận CMCN 4.0 của Bộ VHTTDL trong thời gian qua. 
Một số hình ảnh tại Hội thảo.