Hội thảo khoa học “Xây dựng sản phẩm chủ lực của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong xu hướng Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” được tổ chức theo Quyết định số 1490 /QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo đó Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường được giao chủ trì tổ chức Hội thảo.

Nội dung Hội thảo khoa học là để Đánh giá hiện trạng các sản phẩm có liên quan đến ứng dụng thành tựu của CMCN 4.0 đã và đang triển khai ở ngành, lĩnh vực; sự cần thiết, lộ trình, cách thức xây dựng các sản phẩm chủ lực và đề xuất giải pháp thích ứng với xu thế phát triển của CMCN 4.0 đối với các lĩnh vực theo định hướng danh mục sản phẩm chủ lực của ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2017-2020 đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt, cụ thể các lĩnh vực và các sản phẩm gồm:

a). Lĩnh vực Du lịch với các sản phẩm phục vụ du lịch thông minh:

- Du lịch thực tế ảo;

- Hệ thống quản lý điểm đến hỗ trợ hoạt động lữ hành, lưu trú;

- Thẻ du lịch đa năng;

- Phần mềm thuyết minh du lịch tự động.

b). Lĩnh vực Thể dục thể thao

- Quy trình kiểm tra, chăm sóc sức khỏe, giám định khoa học và điều trị chấn thương cho vận động viên;

- Quy trình tuyển chọn đào tạo vận động viên thể thao;

- Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu TDTT phục vụ nghiên cứu khoa học, thể thao cho mọi người và thể thao thành tích cao.

c). Lĩnh vực Điện ảnh

- Tác phẩm điện ảnh sản xuất và trình chiếu theo công nghệ số.

d). Lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn

- Biểu diễn nghệ thuật sử dụng công nghệ âm thanh, ánh sáng hiện đại.

- Truyền dạy nghệ thuật truyền thống và đương đại bằng công nghệ số.

đ). Lĩnh vực Di sản văn hóa

- Quy trình xử lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích;

- Hệ thống trưng bày và thuyết minh tương tác trong bảo tàng;

- Quy trình xử lý, bảo quản hiện vật trong bảo tàng;

- Cơ sở dữ liệu ngành di sản văn hóa.

e). Lĩnh vực thư viện với sản phẩm thư viện số.

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được nhiều bài tham luận của các chuyên gia, các nhà quản lý khoa học và công nghệ, văn hóa, thể thao, du lịch; các chuyên gia về công nghệ thông tin… Ban Tổ chức Hội thảo đã tổng hợp Kỷ yếu Hội thảo khoa học với 40 bài  (BìaMục lục304 trang kỷ yếu) tham luận theo 4 nhóm nội dung: Phần 1. Những vấn đề chung; Phần 2. Xây dựng sản phẩm chủ lực lĩnh vực văn hoá; Phần 3. Xây dựng sản phẩm chủ lực trong lĩnh vực du lịch; Phần 4. Xây dựng sản phẩm chủ lực trong lĩnh vực thể dục thể thao. 

Hội thảo là dịp để nhà quản lý về văn hóa, thể thao và du lịch, các chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp được hiểu biết rõ hơn về nhu cầu ứng dụng công nghệ mới là thành tựu của CMCN lần thứ 4 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Đồng thời, các nhà quản lý cũng hiểu rõ hơn để nghiên cứu và lựa chọn công nghệ áp dụng trong ngành mình. Hội thảo diễn ra tại Hà Nội vào ngày 13/7/2018 và tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 25/7/2018.

Tải toàn văn kỷ yếu Hội thảo khoa học ở đây >>>  Tải BÌA  và MỤC LỤC.

 Phòng QLPT Công nghệ