Tháng 6 năm 2018, tại tỉnh Thừa Thiên -Huế, Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam phối hợp với Vụ Khoa học, công nghệ và môi trường (Bộ VHTTDL) tổ chức Hội thảo khoa học “Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với lĩnh vực văn hóa nghệ thuật”. 

Ban Tổ chức Hội thảo đã tập hợp thành cuốn Kỷ yếu Hội thảo khoa học với 49 tham luận của các nhà khoa học hàng đầu của ngành văn hoá như GS. TS. Nguyễn Chí Bền, GS. TS. Trương Quốc Bình, GS. TS. Bùi Quang Thanh, GS. TS. Lê Thị Hoài Phương, GS. TS. Chu Hảo, GS. TS. Đào Mạnh Hùng, Chuyên gia đến từ Hàn Quốc, Lãnh đạo Cục Di sản văn hoá, Cục Điện ảnh, Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Thư viện, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ, Sở Văn hoá, Thể thao, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch một số tỉnh, thành phố…

Toàn văn Kỷ yếu hội thảoMục lụcđây >>>