Ngày 28/9/2018, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký ban hành Thông tư số 29/2018/TT-BVHTTDL Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Wushu.

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tổ chức tập luyện, thi đấu và tập huấn nhân viên viên chuyên môn đối với môn Wushu tại Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2018. Thông tư này quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đáp ứng yêu cầu hoạt động tập luyện và thi đấu môn Wushu. Tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện và thi đấu thể thao thành tích cao môn Wushu được thực hiện theo quy định tại Điều 43 Luật Thể dục, thể thao.

Trong đó,  yêu cầu về  Cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện phải đảm bảo:

- Sân tập, sàn tập bằng phẳng, không trơn trượt, có diện tích 60m2 trở lên đối với nội dung tập đối kháng (Sanshau) và 80m2 trở lên đối với nội dung quyền (Taolu)

- Độ chiếu sáng sân tập, sàn tập bảo đảm từ 200 Lux trở lên.

- Có túi sơ cứu theo quy định của Bộ Y tế.

- Có khu vực thay đồ, túi gửi đồ, nhà vệ sinh

- Có sổ theo dõi võ sinh tham gia tập luyện.

- Trang thiết bị tập luyện gồm: Thảm tập có độ dày ít nhất 2 cm và có tính đàn hồi; võ phục, găng, giáp, mũ, kuki trong nội dung đối kháng; võ phục, các loại vũ khí thể thao thô sơ: Kiếm, đao, côn, thương đối với các bài quyền như: Kiếm thuật, Côn thuật, Thương thuật, Nam đao, Nam côn, Thái cực kiếm trong nội dung quyền. Việc đăng ký, sử dụng kiếm, đao, côn, thương thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

- Có bảng nội quy những nội dung chủ yếu: Đối tượng tham gia tập luyện, trang phục khi tập luyện, giờ luyện tập, biện pháp đảm bảo an toàn khi tập luyện

Ngoài ra còn có các quy định đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị thi đấu, mật độ tập luyện, tập huấn chuyên môn. Toàn bộ nội dung Thông tư ở đây >>>.

P.CN