Ngày 29  tháng 10 năm 2018, Bộ trưởng Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 4057/QĐ-BVHTTDL công bố 09 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Thủ tục hành chính cấp trung ương).

Theo đó, Bộ VHTTDL sẽ thực hiện 09 thủ tục hành chính mới thuộc lĩnh vực văn hóa gồm:

1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

2. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

3. Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

4. Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

5. Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

6. Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

7. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

8. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

9. Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Các thủ tục hành chính trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2018. Trình tự và thủ tục hồ sơ các thủ tục hành chính download  ở đây >>>

 

Phòng CN