Ngày 02/11/2018, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Thông tư số 34/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Đấu kiếm thể thao.

Thông tư áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động tập luyện, thi đấu và tập huấn nhân viên chuyên môn với môn Đấu kiếm thể thao tại Việt Nam.

Thông tư này quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đáp ứng yêu cầu hoạt động tập luyện và thi đấu môn Đấu kiếm thể thao; Tiêu chuẩn cơ sở, vật chất, trang thiết bị luyện tập và thi đấu thể thao thành tích cao môn Đấu kiếm thể thao được thực hiện theo quy định tại Điều 43 Luật Thể dục, thể thao.

Vè cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện, cần đảm bảo các yêu cầu sau:

1. Sàn tập luyện có kích thước từ 20m x 10m trở lên; bằng phẳng, không trơn trượt.

2. Độ chiếu sáng bảo đảm từ 150 Lux trở lên.

3. Có chỗ gửi đồ, khu vệ sinh; có túi sơ cứu theo quy định của Bộ Y tế.

4. Có sổ theo dõi người tham gia tập luyện.

5. Có Bảng nội quy bao gồm một số nội dung chủ yếu: Đối tượng tham gia tập luyện, trang phục khi tập luyện, giờ tập luyện, biện pháp bảo đảm an toàn khi tập luyện.

6. Trang Thiết bị tập luyện: Áo giáp vải (chịu lực 350 N trở lên), áo giáp con (chịu lực 350N trở lên), mặt nạ (chịu lực 350N trở lên), áo giáo điện (đối với kiếm chém và kiếm liễu), găng tay, giày, bít tất. Kiếm tập bao gồm kiếm chém, kiếm liễu và kiếm 3 cạnh. Việc quản lý, sử dụng kiếm thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Ngoài ra còn các điều kiện khác về cơ sở vật chất trang thiết bị thi đấu, yêu cầu về tập huấn nhân viên chuyên môn…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.