Ngày 13/12/2018, tại trụ sở Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp Hội đồng thẩm tra hồ sơ dự thảo TCVN thuộc lĩnh vực thể dục thể thao xây dựng 2017-2018.

Buổi họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Hội đồng thẩm tra theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch, gồm: TS. Từ Mạnh Lương, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ VHTTDL – chủ tịch hội đồng. Các ủy viên gồm: TS. Trần Đức Phấn – Phó TCT Tổng cục TDTT, ThS. Đinh Nguyễn Phương Thảo – Phó VT Vụ KHCNMT, ThS. Phạm Phương Thảo (Phó VT Vụ Tiêu chuẩn – Tổng cục TCĐLCL – Bộ KHCN, ThS. Ngô Ngọc Hà – Phó Viện trưởng Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam - Tổng cục TCĐLCL – Bộ KHCN, ông Nguyễn Trọng Toàn – Trưởng Bộ môn bơi – Tổng cục TDTT, ThS Phạm Băng Tâm – Vụ KHCNMT ủy viên thư ký.

Tham gia buổi họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị chủ trì xây dựng dự thảo TCVN, đại diện Công ty Cổ phần xây dựng và thiết bị BILICO, Công ty Cổ phần thể thao Động lực.

Hội đồng có trách nhiệm thẩm tra 02 hồ sơ gồm:

Hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn 1: Thiết bị bể bơi – Yêu cầu an toàn và phương pháp thử đối với thang, bậc thang và tay vịn của thang (xây trên cơ sở chấp nhận EN 13451-2:2015); Thiết bị bể bơi – Yêu cầu an toàn cụ thể bổ sung và phương pháp thử đối với cửa hút, xả nước và các chất xử lý nước hoặc không khí (xây trên cơ sở chấp nhận EN 13451-3:2015). Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh.

Hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn 2: “Thiết bị tập luyện tại chỗ – Thiết bị tập luyện có động cơ quay, các yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử (xây dựng trên cơ sở chấp nhận ISO 20957-5:2005)“; “Thiết bị tập luyện tại chỗ – Thiết bị chạy bộ, các yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử (xây dựng trên cơ sở chấp nhận ISO 20957-6:2005)“; “Thiết bị tập luyện tại chỗ – Thiết bị kéo tay, các yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử (xây dựng trên cơ sở chấp nhận ISO 20957-7:2005)“. Đơn vị thực hiện: Trung tâm HLTTQG thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng đã kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ và đóng góp ý kiến đối với các hồ sơ dự thảo TCVN. Sau cuộc họp này, Tiểu ban kỹ thuật chuyên ngành của các dự thảo TCVN sẽ hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của Hội đồng thẩm tra, gửi Vụ KHCNMT rà soát, hoàn thiện trước khi gửi Bộ KHCN thẩm định công bố theo quy định./.