Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa có công văn về hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa gửi các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng trên cả nước.

Theo công văn, trong thời gian qua có một số tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng triển khai cung cấp dịch vụ theo mô hình ký số trên thiết bị di động, ký số từ xa cho thuê bao mà chưa hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật, kiểm tra kỹ thuật đáp ứng quy định.

Để cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa theo quy định tại Thông tư số 16/2019/TT-BTTTT (của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 5/12/2019 quy định danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa), các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 190/NEAC-TĐPC ngày 7/5/2020 của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia hướng dẫn thực hiện Thông tư 16/2019/TT-BTTTT.
Trường hợp tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng đã cung cấp trước cho khách hàng, phải có phương án xử lý và báo cáo Trung tâm trước ngày 30/5/2020.
Tính đến nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cho 15 doanh nghiệp, trong đó có các tập đoàn viễn thông, công nghệ thông tin lớn như: VNPT, FPT, Viettel, BKAV, Misa, CMC…
Chinhphu.vn