Ngày 19 tháng 6 năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 2289/BVHTTDL-KHCNMT tổ chức lấy ý kiến của các Bộ, ngành, cơ quan liên quan về dự thảo Kế hoạch xây dựng QCVN lĩnh vực TDTT.

Thời hạn nhận ý kiến đến hết ngày 18 tháng 7 năm 2020.

Nội dung lấy ý kiến: Dự thảo Kế hoạch xây dựng QCVNDự thảo Thuyết minh.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rất mong nhận được ý kiến đóng góp./.