Sáng 14/3, tại Nghệ An, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì tổ chức Lễ phát động chủ đề công tác năm 2022 của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”.

Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên TƯ Đảng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý… cùng đại diện các Ban, Bộ ngành Trung ương; Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An, lãnh đạo 76 sở VHTTDL.

Toàn cảnh Lễ phát động triển khai chủ đề công tác năm 2022 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch  - Ảnh 2.

Chương trình nhằm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng môi trường văn hóa, phát triển nguồn nhân lực Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, cụ thể hóa nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác cán bộ thuộc chủ đề năm 2022 của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Toàn cảnh Lễ phát động triển khai chủ đề công tác năm 2022 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch  - Ảnh 3.

Tại buổi lễ, Ngành VHTTDL được đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và lẵng hoa chúc mừng của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính

Toàn cảnh Lễ phát động triển khai chủ đề công tác năm 2022 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch  - Ảnh 4.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông điều hành chương trình.

Toàn cảnh Lễ phát động triển khai chủ đề công tác năm 2022 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch  - Ảnh 5.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu triển khai công tác năm 2022 của Bộ VHTTDL tại buổi lễ.

Toàn cảnh Lễ phát động triển khai chủ đề công tác năm 2022 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch  - Ảnh 6.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu chào mừng và hưởng ứng tại buổi lễ.

Toàn cảnh Lễ phát động triển khai chủ đề công tác năm 2022 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch  - Ảnh 7.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Toàn cảnh Lễ phát động triển khai chủ đề công tác năm 2022 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch  - Ảnh 8.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi động triển khai chủ đề công tác năm 2022 của Bộ VHTTDL.

Nguồn: Bvhttdl.gov.vn