Các bạn có thể tham khảo một số câu hỏi và câu trả lời dưới đây:

 

 

Người gửi câu hỏi

Nội dung câu hỏi

Nội dung câu trả lời

trannguyenthuvy@yahoo.com Hỏi về quy định đo lường đối với hàng đóng gói sẵn http://vbqppl.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=22339
Điểm TBT Bộ Thông tin và truyền thông Đề nghị Văn phòng TBT Việt Nam cung cấp bản dịch tiếng Anh của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật? http://en.tcvn.vn/memberfiledownload.asp?name=luattcqckt.pdf&id=5&catid=31&cmd=viewfile
Doanh nghiệp của tỉnh Bình Thuận Hỏi về các đơn vị trong nước có thể thử nghiệm hóa chất Prochloraz (chất diệt nấm)? Qua tham khảo, Văn phòng TBT Việt Nam được biết Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc Bảo vệ thực vật phía Nam, địa chỉ: 28 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, điện thoại: 3.8231805 (đơn vị thuộc Cục Bảo vệ thực vật) có thể liên hệ và trao đổi phân tích với các phòng thí nghiệm liên thông để tiến hành thử nghiệm hóa chất Prochloraz.
Điểm TBT Thành phố Hồ Chí Minh Hỏi về quy định của Úc cho mũ bảo hiểm nhập khẩu Australia Standard AS 698-2006 covers protective helmets for vehicle users. Information on acquiring Australian standards can be found at the website: www.saiglobal.com, which distributes and sells Australian standards. However, any enterprises wishing to export helmets, should check with Australian importers on their specific requirements on helmets.
Điểm TBT tỉnh Long An Hỏi về địa chỉ tham khảo quy định của EU đối với hàng xuất khẩu  http://exporthelp.europa.eu/index_en.html
Điểm TBT Bắc Giang Hỏi về quy định nhập khẩu của Nhật Bản đối với gừng khô và gừng muối Regarding your question, we would like to let you know about 2 websites.1. For dried and salted gingers, there is no specific standard based on the JAS-law (or the Law concerning Standardization and Proper Labelling of Agricultural and Forestry products). However, if someone wants to distribute them as food, dried and salted gingers should follow “Quality Labelling standard for fresh foods” and “Quality labelling standard for processed foods”. You can get the information for these standards from: http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/hinshitu/e_label/revew%20of%20JAS.htm

2. For dried gingers and salted gingers, there is a regulation in the Plant Protection Law. Dried gingers are treated as the plant which should be examined at the timing of import. The importer should attach the Phytosanitary certificate to the merchandice and the examination at the plant protection office. For the salted gingers, please contact the contact person (e-mail: yokohama@pps.go.jp), whether the examination for plant protection would be needed or not.

For your reference, please see: http://www.pps.go.jp/english/index.htm

The website:

http://www.jetro.go.jp/jpn/regulations/importproduct_01/04M-010926

would also be useful.

 

Điểm TBT Bắc Giang

Hỏi về quy định của Hoa Kỳ cho bột gấc và dầu gấc

Thank you for contacting the National Center for Standards and Certification Information (NCSCI) at the US Department of Commerce, National Institue of Standards and Technology.NCSCI does not provide analyses or comparisons of documentary standards, nor does it establish equipvalence among documentary standards or technical regulations.

The following partial information may be of interest and useful:

The US Code of Federal Regulations (CFR), Title 21, Parts 1 to 1299 is under the jurdisdiction and responsibility of the US Federal regulatory agency authority of the US Food and Drug Administration (FDA) (some examples: Dietary Supplement Health and Education Act; Dietary Supplements – Import and Domestic; Part 182 – Substances Generally Recognized as Safe; Part 184 – Direct Food Substances Affirmed as Generally Recognized as Safe (GRAS);

Part 186 – Indirect food substances

Affirmed as generally recognized).

The US Department of Agriculture is the US regulatory agency responsible for the Code of Federal Regulations (CFR) Title 7.

Some information from US Department of Agriculture (USDA) Agriculture Research Service.

In addition to the information provided above, for assistance and information concerning the request and the regulations, standards, importing, other requirements and sources and/or obtaining copies, contact:

US Food and Drug Administration (FDA)

Center for Food Safety and Applied Nutrition

Telephone: (301) 436-1600

Fax: (202) 205-4733

www.fda.gov

 

USDA, Agriculture Marketing Service

Fruit and Vegetable Programmes at (202) 720-4722

Processed Products branch at (202) 720-4693

Fax: (202) 720-0016

Animal and Plant Health Inspection Service

(202) 720-3668, Fax: (202) 720 3054

www.usda.gov

 

USDA Agriculture Research Services

Tel: (202) 720 3056

Fax: (202) 720 5427

Công ty Bông Lau Hỏi về quy định kỹ thuật của EU đối với cà phê thành phẩm Anh có thể tra cứu các thông tin về quy định của EU đối với cà phê thành phẩm tại trang web: Export Helpdesk: http://exporthelp.europa.eu/index_en.html
Công ty Cosmos, Nhật Bản Hỏi về quy định của Việt Nam cho AC/DC adaptor dùng cho các thiết bị công nghệ thông tin và AC cord set 1. Bộ Bưu chính viễn thông (MPT) có quy định số 44/2006/QĐ-BBCVT, 45/2006/QĐ-BBCVT và 46/2006/QĐ-BBCVT về chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn và công bố phù hợp tiêu chuẩn, theo đó, một số sản phẩm công nghệ thông tin (ITE) quy định trong danh mục tại Quyết định số 46/2006/QĐ-BBCVT phải tuân thủ tiêu chuẩn TCVN 7189:2002. TCVN 7189:2002 là tiêu chuẩn về EMC, hoàn toàn tương đương với CISPR 22:1997 và Bộ BCVT cũng chấp nhận nếu sản phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn CISPR 22 version mới hơn. Các sản phẩm ITE trên không phải chứng nhận hợp chuẩn nhưng phải được công bố phù hợp tiêu chuẩn. Do vậy, có thể nói Việt Nam có quy định về EMC liên quan đến một số sản phẩm ITE trong Danh mục.2. AC/DC adapter cho ITE và AC cord set không nằm trong danh mục sản phẩm phải tuân thủ tiêu chuẩn khi nhập khẩu. Tuy nhiên, nếu các thiết bị này là bộ phận của các thiết bị ITE trong danh mục (máy tính cá nhân để bàn, notebook,…) thì phải đảm bảo để toàn bộ thiết bị ITE tuân thủ tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng (tức là khi đánh giá phù hợp tiêu chuẩn phải đánh giá toàn bộ thiết bị có kèm AC/DC adapter và AC cord set).

 

Điểm TBT An Giang Hỏi về mức thuế đối với sản phẩm cá tra khi xuất khẩu sang Mỹ và Canada, và các chất cấm đối với sản phẩm cá tra khi xuất khẩu sang Canada 1. Về mức thuế  đối với sản phẩm cá tra khi xuất khẩu sang thị trường Mỹ và Canada: Theo thông tin Phòng CL được biết qua Tạp chí thương mại thủy sản số 88-T4/2007, mức thuế đối với sản phẩm cá tra, cá basa xuất khẩu vào thị trường Mỹ được áp dụng khác nhau đối với từng doanh nghiệp (không phụ thuộc vào mặt hàng). Để có thông tin chi tiết và chính xác đề nghị liên hệ với Vụ Kế hoạch tài chính hoặc cơ quan liên quan của bộ Thương mại.2. Theo quy định của Việt Nam, các chất cấm đối với thủy sản nói chung và cá tra nói riêng được quy định tại Quyết định số 07/2005/QĐ-BTS ngày 24/02/2005.

Ngoài ra, còn một số chất được phép sử dụng làm nguyên liệu sản xuất thuốc thú y cho động, thực vật, thủy sản và lưỡng cư với mức giới hạn tối đa cho phép, được quy định tại Phụ lục 2 của Quyết định số 07/2005/QĐ-BTS.

Đối với một số loại thuốc thú y muốn được sử dụng trong nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam phải được thử nghiệm, cấp phép đăng ký lưu hành theo đúng quy định nêu tại Quyết định số 03/2007/QĐ-BTS ngày 3/4/2007.

3. Danh mục các chất cấm đối với các loại thủy sản nói chung và cá tra nói riêng theo quy định của Canada gồm:

- Chloramphenicol, các muối và dẫn xuất của nó

- Hợp chất a 5-nitrofurans

- Clenbuterol muối và đồng phân của nó

- Hợp chất a 5-nitroimidazole

- Diethylstillbestrol , các hợp chất khác của stilbene

- Clenbuterol muối và đồng phân của nó.

Ngoài ra, Canada cũng quy định về mức giới hạn tối đa cho phép đối với một số loại hóa chất kháng sinh khác, xem chi tiết tại địa chỉ:

http://www.inspection.gc.ca/english/animal/fispoi/manman/samnem/app3e.shtml