11. Việt Nam – Nhật Bản: Thúc đẩy hoạt động tiêu chuẩn, hợp chuẩn

Ngày 23/6/2016 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã có buổi tiếp Đoàn đánh giá Dự án cuối kỳ do Ngài Takafumi Ueda, Cố vấn cao cấp của JICA dẫn đầu nhằm trao đổi về Dự án “Tăng cường hệ thống và hoạt động tiêu chuẩn và hợp chuẩn về hiệu suất năng lượng của điều hòa và tủ lạnh” do JICA tài trợ.

Tại buổi làm việc, Ngài Takafumi Ueda cho biết, tính đến thời điểm hiện nay, Dự án đã có tới 4/5 tiêu chí đạt kết quả cao, đặc biệt hoàn thành lắp đặt thiết bị thử nghiệm tủ lạnh cho Trung tâm Kỹ thuật 1 (QUATEST 1); hoàn thành lắp đặt thiết bị thử nghiệm điều hòa cho Trung tâm Kỹ thuật 3 (QUATEST 3). Các chuyên gia của Nhật Bản đã tiến hành đào tạo, vận hành phòng thử nghiệm tủ lạnh và điều hòa cho các cán bộ thử nghiệm của hai Trung tâm. Hai phòng thử nghiệm trên đều đã đi vào vận hành. Đặc biệt, Ngài Takafumi Ueda nhấn mạnh đến hiệu quả cũng như tính bền vững của Dự án.

Đồng thời, Dự án đã hoàn thành việc soát xét tiêu chuẩn Việt Nam liên quan đến điều hòa; nâng cao năng lực công nhận cho Văn phòng Công nhận chất lượng (BoA). Cũng trong khuôn khổ dự án, 35 cán bộ của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Văn phòng Bộ, Vinacomin (Bộ Công thương),… đã được đào tạo tại Nhật Bản.

Thứ trưởng Trần Việt Thanh đánh giá cao những tiêu chí của Đoàn đưa ra trong quá trình đánh giá, đồng thời thống nhất với quan điểm đánh giá của Đoàn và cũng nhấn mạnh, chủ trương của Việt Nam đang hướng tới hoạt động tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Đây chính là yếu tố nền tảng, tạo tiền đề cho Dự án duy trì, phát triển một cách bền vững trong tương lai.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199