33. Lễ phát động cuộc thi ảnh Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá nông thôn mới

Sáng 01.6.2016, tại trụ sở Bộ VHTTDL Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đã tới dự và phát động cuộc thi ảnh về đề tài “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá nông thôn mới”.

Cùng dự có đại diện Cục Văn hóa cơ sở; Trường Đại học Văn hóa Hà Nội; Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và các đơn vị trực thuộc Bộ; các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương…

Phát động tại buổi Lễ, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên cho biết: Qua 5 năm thực hiện xây dựng, phát triển văn hóa nông thôn gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã đạt được những kết quả quan trọng, làm thay đổi đáng kể diện mạo nông thôn nước ta. Với mục tiêu xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý; xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người dân, đã huy động sức người, sức của, phát huy sức mạnh toàn dân tộc vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội chung của các địa phương. Góp phần xây dựng làng, bản văn hóa bền vững; chất lượng các làng, bản văn hóa ngày càng được nâng cao, góp phần tích cực trong việc xây dựng nông thôn mới cũng như phát triển kinh tế-xã hội. Hầu hết các xã xây dựng nông thôn mới, xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” chính quyền và người dân đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Việc xây dựng nông thôn mới góp phần đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở cơ sở; các đội văn nghệ đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng địa bàn dân cư lành mạnh, không có tệ nạn xã hội; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia sáng tạo, bảo tồn và truyền dạy các loại hình văn nghệ dân gian truyền thống.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới, phát triển văn hóa nông thôn trong thời gian tới, Bộ VHTTDL – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tổ chức triển lãm tại 02 khu vực: Vùng núi phía Bắc và Tây Nguyên.

Với đề tài “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới”, các tác phẩm phải thể hiện được cuộc sống thường ngày của người dân trong việc xây dựng quê hương, đất nước, con người, đặc biệt trong việc xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới; ca ngợi “Gương người tốt, việc tốt” trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, giới thiệu 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, ca ngợi tinh thần khắc phục khó khăn, vươn lên làm chủ cuộc sống, áp dụng khoa học kỹ thuật trong lao động sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, xây dựng nông thôn mới ngày càng phát triển.

Các tác phẩm dự thi phải là tác phẩm chưa tham gia các cuộc thi ảnh do Bộ VHTTDL và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức. Ảnh dự thi là ảnh màu hoặc đen trắng. Ảnh dự thi được chia làm 2 loại, gồm: Ảnh đơn (ký hiệu A), mỗi tác giả được gửi tối đa 08 ảnh; ảnh bộ (ký hiệu B), mỗi tác giả được gửi tối đa 03 bộ, mỗi bộ là 1 tác phẩm từ 04 đến tối đa 08 ảnh. Theo quy định, cỡ ảnh dự thi là 18×24 cm và kèm theo 1 đĩa CD hoặc DVD chứa file ảnh dự thi với kích thước là 30x40cm hoặc 30×45 cm, độ phân giải 300 pixel/inch, để Ban Tổ chức phóng ảnh triển lãm và in sách phục vụ cho công tác triển lãm, tuyên truyền rộng rãi trong cả nước.

Ban Tổ chức sẽ trao 01 giải Nhất: 15.000.000đ; 01 giải Nhì: 8.000.000đ; 01 giải Ba: 5.000.000đ; 05 giải Khuyến khích: 2.000.000đ đối với giải thưởng ảnh đơn; 01 giải Nhất: 15.000.000đ; 01 giải Nhì: 8.000.000đ; 01 giải Ba: 5.000.000đ; 05 giải Khuyến khích: 2.000.000đ đối với giải thưởng ảnh bộ. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức còn trao 02 giải Phong trào: mỗi giải 8.000.000đ, dành cho các cơ quan, Ban, ngành Trung ương và địa phương đã vận động, tổ chức được nhiều tác giả, tác phẩm có chất lượng tốt tham gia dự thi.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199