36. Thanh niên Hà Nội quảng bá du lịch

Nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ Thủ đô trong hỗ trợ du lịch, dịch vụ tại các khu di tích, danh thắng của Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Sở Du lịch Thành phố xây dựng chương trình “Mỗi đoàn viên thanh niên là một tuyên truyền viên tích cực về du lịch Hà Nội”.

Chương trình gắn kết với hoạt động tình nguyện của đoàn viên thanh niên, sinh viên Thủ đô trong việc quảng bá, tuyên truyền văn hóa, lịch sử Thăng Long-Hà Nội và phong trào “Tôi yêu Hà Nội” năm 2016.

Các đoàn viên sẽ tập trung tuyên truyền về các giá trị văn hóa, lịch sử của di tích, danh thắng; hỗ trợ nghiệp vụ du lịch tại di tích, danh thắng; hỗ trợ hướng dẫn, tiếp đón du khách trong nước và quốc tế; tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan di tích, danh thắng; tham gia các hoạt động sự kiện du lịch trên địa bàn năm 2016.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199