37. Lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” nghề thủ công mỹ nghệ

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ năm 2016. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh làm Chủ tịch Hội đồng.

2 Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Vương Văn Đỉnh và Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng.

8 Ủy viên Hội đồng gồm: Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Mai Đức Chính; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam; Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy giá trị di sản, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam Nguyễn Văn Huy; Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Nguyễn Văn Đỉnh; Phó Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam Nguyễn Duy Thiệu; Chủ tịch Hiệp hội làng nghề Việt Nam Lưu Duy Dần; ông Trần Lâm Biền công tác tại Tạp chí Di sản văn hóa Việt Nam.

Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ năm 2016 có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ xem xét, lựa chọn những cá nhân đủ tiêu chuẩn để trình Chủ tịch nước tặng các danh hiệu nêu trên.

Căn cứ kết luận, kiến nghị của Hội đồng cấp Bộ, Hội đồng tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín đối với từng cá nhân được đề nghị, lập Danh sách các cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” và đăng tải kết quả xét chọn trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ khi có kết quả xét tặng danh hiệu của Hội đồng.

Sau khi tổng hợp kết quả xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” và tiếp thu ý kiến trên các phương tiện thông tin đại chúng (nếu có), Hội đồng gửi hồ sơ đến Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét, trình Chủ tịch nước.

Bộ Công Thương là cơ quan thường trực của Hội đồng. Hội đồng có Tổ Thư ký giúp việc do Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định thành lập.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199