46. Khai quật tại Phùng Nguyên, Phú Thọ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa cho phép khai quật tại di tích Phùng Nguyên thuộc xã Kinh Kệ, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, Bảo tàng Hùng Vương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức khai quật từ ngày 20/6 – 20/8/2016 trên diện tích 50m². Chủ trì khai quật là ông Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Bảo tàng Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ.

Trong thời gian khai quật các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không công bố những kết luận khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật phải được tạm nhập vào Bảo tàng tỉnh Hùng Vương để giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng tỉnh Hùng Vương có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị các hiện vật.

Sau khi kết thúc đợt khai quật chậm nhất 03 tháng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa. Khi công bố kết quả của đợt khai quật các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật đúng với nội dung Quyết định.

Được biết, di tích khảo cổ thuộc thôn Phùng Nguyên, xã Kinh Kệ, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ được phát hiện năm 1959. Văn hóa Phùng Nguyên mang tên di chỉ Phùng Nguyên, văn hóa khởi đầu cho thời kỳ tiền Hùng Vương. Di tích thuộc sơ kỳ thời đại kim khí có niên đại cách đây khoảng 3000 năm.

Tại khu di tích đã khai quật được các di vật cổ, đồ đá chiếm ưu thế, kỹ thuật chế tác đá đạt trình độ điêu luyện, gồm các loại công cụ lao động bằng đá, đồ trang sức bằng đá: Vòng tay, khuyên tai, hạt chuồi, nha chương được làm từ đá ngọc Nêphơrit. Ngoài ra còn phát hiện các đồ gốm (các loại hình, mâm bồng chân đế… có hoa văn đẹp, phong phú) và tìm thấy nhiều hạt thóc chứng minh chủ nhân văn hóa này là cư dân nông nghiệp. Văn hóa Phùng Nguyên là khởi nguồn cho sự phát triển rực rỡ của nền văn hóa Đông Sơn, đồng thời là cơ sở khoa học quan trọng khẳng định sự tồn tại của một nền văn hóa gắn với sự hình thành Nhà nước Văn Lang.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199