72. SEA Games và Para Games 2017 có thể sẽ được tổ chức cùng lúc

Theo hãng thông tấn quốc gia Malaysia (New Straits Times), Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Jamaluddin Khairy cho biết nước chủ nhà SEA Games lần thứ 29 có nhiều khả năng sẽ tổ chức SEA Games và Para Games vào cùng lúc tại thủ đô Kuala Lumpur từ ngày 19/8 đến ngày 31/8/2017.

Theo Bộ trưởng Jamaluddin Khairy việc đưa SEA Games và Para Games 2017 tổ chức vào cùng lúc là việc làm cần thiết nhằm giảm thiểu kinh phí tổ chức trong thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu. Bộ trưởng Jamaluddin cho rằng việc hai đại hội thể thao dành cho người bình thường và người khuyết tật diễn ra cùng lúc cũng là bước tiến và sự tôn trọng dành cho những người kém may mắn trong cuộc sống.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Jamaluddin Khairy cũng cho biết: nước chủ nhà Malaysia sẽ phải đưa việc tổ chức 2 sự kiện SEA Games và Para Games 2017 cùng lúc thông qua Hội đồng thể thao Đông Nam Á. Nếu Hội đồng thể thao Đông Nam Á đồng ý thì Malaysia mới có quyền tổ chức 2 sự kiện này cùng lúc.

Về vấn đề tài trợ cho 2 sự kiện này, Bộ trưởng Jamaluddin Khairy cũng cho biết thêm: Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia sẽ nâng tổng số tiền, hiện vật mà các doanh nghiệp tài trợ cho 2 sự kiện này từ con số 30 triệu RM lên 50 triệu RM. Cũng trong ngày 23/6, Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia đã ký hợp đồng tài trợ đầu tiên cho SEA Games và Para Games 2017 với Tập đoàn Telekom Berhad (TM) của Malaysia.

Theo đó, trị giá tài trợ của hợp đồng này, bao gồm cả tiền mặt và hiện vật là 15 triệu RM.

Judo và Đấu kiếm được đưa vào danh sách các môn thi đấu tại SEA Games 29

Cũng theo hãng thông tấn Malaysia, Judo và Đấu kiếm đã được vào danh sách các môn thi đấu sẽ được Ủy ban Olympic Malaysia (OCM) đệ trình tại cuộc họp của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SGF), diễn ra vào ngày 13 và 14/7 tới. Danh sách mới này gồm 38 môn với 396 nội dung thi đấu, thay vì 34 môn và 342 nội dung như danh sách được đưa ra trước đó.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199