83. Khách quốc tế đến Việt Nam 6 tháng tăng hơn 21%

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 6.2016 ước đạt trên 700.000 lượt, giảm 7,5% so với tháng 5.2016 và tăng 29,8% so với tháng 6.2015.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2016, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 4.706.000 lượt, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Du lịch Việt Nam cũng đã phục vụ khoảng 32,4 triệu lượt khách nội địa. Trong đó, khách lưu trú đạt 15,8 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 200.339 tỉ đồng, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2015.

Năm 2016 ngành Du lịch đặt mục tiêu đón 8,5 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 60 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 370.000 tỉ đồng.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199