84. Phát động cuộc thi “Sáng kiến phát triển du lịch biển bền vững”

Tại TP Đà Nẵng, Sở Du lịch TP Đà Nẵng vừa phát động cuộc thi “Sáng kiến phát triển du lịch biển bền vững (Sustainable Tourism Awareness and Ideas – STAI)”.

Đồng hành với cuộc thi còn có sự tham gia của Chương trình hành động về các mục tiêu phát triển của Liên Hợp Quốc (Action Campaign of SDGs by UN) với vai trò Đối tác chiến lược và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) là đơn vị hỗ trợ kỹ thuật.

Cuộc thi nhằm khuyến khích sự phát triển về nhận thức, hành động của thanh niên Việt Nam trong công cuộc xây dựng môi trường sạch và bền vững; góp phần đáp ứng Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển du lịch biển, đảo.

STAI 2016 với 3 vòng thi sẽ diễn ra từ tháng 6 đến tháng 9.2016 trên phạm vi toàn quốc, đối tượng tham gia là các công dân Việt Nam từ 18 đến 30 tuổi, có tối đa 3 thành viên trong một đội thi. Bài dự thi sử dụng ngôn ngữ bằng tiếng Anh và phải nêu lên vấn đề liên quan đến du lịch biển nước ta hiện nay và sáng kiến để giải quyết vấn đề đó.

Gala chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra vào đêm 3.9 (cũng tại Đà Nẵng) với sự tham dự của 6 đội chiến thắng tại vòng 2.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199