89. Năm tỉnh phía Đông ĐBSCL: Tăng cường liên kết để phát triển du lịch

Trong thời gian qua, năm tỉnh phía Đông ĐBSCL gồm Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Tiền Giang và Long An chỉ chú ý vào các tuyến du lịch nội tỉnh riêng lẻ, cục bộ và các doanh nghiệp cũng thiếu liên kết cùng phát triển.

Qua chuyến đi thực tế khảo sát du lịch tại khu vực ĐBSCL vừa qua, đại diện ngành du lịch năm tỉnh đã xác định cần gấp rút hành động và liên kết toàn diện để thu hút du khách một cách hiệu quả.

Cụ thể trong thời gian tới ngành du lịch các địa phương sẽbám sát và phát huy thế mạnh của từng tỉnh trong cụm, thống nhất phát triển sản phẩm đặc thùcủa riêng từng địa phương, hạn chế xây dựng các dịch vụ giống nhau, tránh cạnh tranh giảm giá; đồng thời tiến hành nghiên cứu tạo nên các sản du lịch liên vùng, tạo điểm nhấn ấn tượng với du khách trong và ngoài nước.

Các Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch các tỉnh trong cụm được giao nhiệm vụ hợp tác toàn diện về quảng bá xúc tiến, in ấn ấn phẩm cụm và kêu gọi đầu tư du lịch, đào tạo nguồn nhân lực, giá dịch vụ với qui chuẩn phục vụ du khách theo tiêu du lịch được thống nhất; phát triển sản du lịch mới phải đi đôi với việc nâng cao chất lượng các dịch vụ, khu vui chơi, giải trí…

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199