94. Thành lập Sở Du lịch và Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ công bố thành lập Sở Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao, trên cơ sở tách ra từ Sở VHTTDL.

Sở Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về du lịch ở địa phương theo quy định của pháp luật. Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ VHTTDL và Tổng cục Du lịch.

Sở Du lịch có các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ gồm: Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; Phòng Quản lý cơ sở lưu trú; Phòng Quản lý lữ hành; Phòng Nghiên cứu Phát triển du lịch. và đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch. UBND tỉnh cũng quyết định kiện toàn Sở VHTTDL để thành lập Sở Văn hóa và Thể thao.

Dịp này, UBND tỉnh cũng điều động ông Lê Hữu Minh (nguyên Phó Giám đốc Sở VHTTDL) giữ chức Phó giám đốc Sở Du lịch; ông Phan Tiến Dũng (nguyên Giám đốc Sở VHTTDL) giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199