96. ĐBSCL, Hà Nội và các tỉnh, thành phía Bắc hợp tác thương mại, du lịch

Hội nghị “Hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch giữa Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) với thành phố Hà Nội và các tỉnh phía Bắc” do Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và UBND TP Hà Nội tổ chức vào 26.5 tại Hà Nội.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Quốc Việt, Phó trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ cho biết: Việc hợp tác đầu tư thương mại, du lịch giữa các tỉnh ĐBSCL và Hà Nội, các tỉnh phía Bắc rõ ràng đã và sẽ mang lại lợi ích cho các địa phương. Sắp tới, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (đại diện 13 tỉnh, thành) và UBND thành phố Hà Nội; các doanh nghiệp của Tây Nam Bộ và Hà Nội tiếp tục ký kết hợp tác xúc tiến đầu tư thương mại nhằm mở rộng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm, tạo điều kiện cho các dự án đầu tư; trao đổi khách du lịch, xây dựng kết nối tour, tuyến du lịch; vận động kinh phí an sinh xã hội vùng ĐBSCL.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199