100. Xây dựng thương hiệu điểm đến cho ba tỉnh miền Trung

Tại thành phố Đà Nẵng, Tổng cục Du lịch, Dự án Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội (gọi tắt là Dự án EU) và Sở VHTTDL Đà Nẵng vừa phối hợp tổ chức hội thảo “Xây dựng thương hiệu điểm đến du lịch vùng duyên hải miền Trung”.

Xây dựng website chung, bản đồ du lịch chung và xây dựng thương hiệu điểm đến chung cho ba tỉnh, thành miền Trung (Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam) là những mục tiêu nằm trong chương trình của Dự án EU tài trợ nhằm hỗ trợ phát triển du lịch tại khu vực duyên hải miền Trung.

Theo các chuyên gia của Dự án EU: Qua các kết quả nghiên cứu ban đầu về sản phẩm du lịch, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh du lịch của mỗi địa phương trong thời gian qua căn cứ trên các số liệu về tổng lượng khách du lịch, khách lưu trú, doanh thu từ du lịch, dịch vụ; phân tích những hạn chế về sản phẩm, chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời chỉ ra các cơ hội phát triển du lịch dựa trên thế mạnh riêng của từng địa phương, để từ đó thống nhất sớm xây dựng thương hiệu điểm đến chung cho ba địa phương; đồng thời sẽ giúp các địa phương xác định và ưu tiên các sản phẩm du lịch mạnh nhất ở cấp khu vực cũng như các cụm sản phẩm du lịch, bao gồm cả các tuyến đường liên kết các sản phẩm ưu tiên.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199