106. Thêm khu du lịch giải trí tại ĐBSCL

Hai hạng mục đầu tiên là Trường đua xe Happyland và Show biểu diễn Bong Bóng nghệ thuật quốc tế nằm trong Khu phức hợp giải trí Khang Thông (Happyland) sẽ được khai trương vào đúng dịp 30.4 – 1.5.2016” tại Long An.

Với quy mô 1.200 ha (giai đoạn 1 triển khai trên diện tích 338 ha), Happyland được thiết kế cho khoảng 14 triệu lượt khách đến tham quan mỗi năm với rất nhiều hoạt động, vui chơi giải trí; tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương.

Sau các hạng mục trên, năm 2016, Happyland dự kiến đưa vào khai thác hai hạng mục khác là Khu văn hóa Việt Nam và Khu dã ngoại vào dịp Quốc khánh 2.9.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199