25. Anh: Doanh nghiệp TMĐT khốn khổ vì Brexit

Việc Anh rời EU sẽ có tác động to lớn tới các doanh nghiệp Anh đang sử dụng tên miền .eu, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trên mạng Internet.

Theo quy định từ trước tới nay, để đăng ký tên miền .eu, các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức phải đáp ứng nhiều quy chế ngặt nghèo. Về cơ bản, họ phải là công dân hoặc có văn phòng đăng ký, trung tâm điều hành nằm trong EU, Na-Uy, Ai-len hoặc Liechtenstein.

Giờ đây, với việc rời khỏi EU, các chủ thể doanh nghiệp Anh không thể đáp ứng bộ tiêu chí trên nữa. Tác động này có thể không lớn với cá nhân chỉ có một trang web, nhưng sẽ là vấn đề lớn với các doanh nghiệp và công ty lớn phụ thuộc vào mạng Internet hoặc đang cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

Theo EURid, Anh có số đăng ký tên miền .eu nhiều thứ 4 sau Pháp, Netherlands và Đức. Rõ ràng các doanh nghiệp Anh cần phải đợi quyết định của Ủy ban châu Âu (EC) về vấn đề này. Hiện tại, tên miền không phải là chủ điểm ưu tiên hàng đầu trong lộ trình đàm phán Anh rút khỏi EU. Chỉ có các vấn đề tài chính và thương mại mới được ưu tiên.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199