27. Mạng Internet kết nối các hành tinh trong hệ Mặt Trời

NASA dự kiến phát triển hệ thống thông tin liên lạc giữa các hành tinh trong hệ Mặt Trời, có chức năng giống như mạng Internet trên Trái Đất.

Theo UPI, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đang cài đặt phần mềm trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) giúp việc trao đổi thông tin nhanh hơn và dễ dàng hơn. Điều này cũng tạo tiền đề để thiết lập hệ thống Internet bao phủ toàn bộ hệ Mặt Trời trong tương lai.

Giao thức truyền thông tin mới gọi là Mạng lưới Chống Gián đoạn (Disruption Tolerant Networking – DTN) được bổ sung vào hệ thống TReK (Telescience Resource Kit) của ISS. TreK là hệ thống phần mềm ứng dụng cho phép người dùng gửi và nhận thông tin từ một cơ sở dưới mặt đất đến điểm chuyển giao tín hiệu ISS ở khoảng cách 400 km so với Trái Đất.

Ở Trái Đất, thông tin được lan truyền từ điểm này đến điểm khác trên mạng Internet thông qua một loạt các nút (node), hay giao điểm truyền tải thông tin. Chúng cần được kết nối liên tục và bền vững trong quá trình truyền dữ liệu.

Trong vũ trụ, quá trình truyền dữ liệu có thể bị gián đoạn bởi sự chuyển động liên tục của các hành tinh và vệ tinh. Đối với hệ thống DTN, dữ liệu di chuyển theo những bước nhảy ngắn giữa các nút có thể là vệ tinh hoặc trạm chuyển tiếp. DTN lưu lại dữ liệu và chỉ gửi đi khi một nút có thể thiết lập liên kết an toàn với nút kế tiếp. Chính vì thế các gói dữ liệu không bị mất đi, lỗi phát sinh cũng được giảm thiểu.

Phương pháp truyền thông tin mới hứa hẹn có thể áp dụng trên Trái Đất, nơi liên kết truyền tin có thể không ổn định, chẳng hạn tại hiện trường một thảm họa.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199