37. Hội thảo các nhà khoa học trẻ Việt Nam lần thứ 3

Hội thảo các nhà khoa học trẻ Việt Nam lần thứ 3 (Annual Conference of Vietnamese Young Scientists – ACVYS2016) vào hôm 29/5 đã diễn ra tại Đại học Chung Ang, Hàn Quốc.

Hội thảo do Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (VSAK) phối hợp với Hội sinh viên Việt Nam tại đại học Chung Ang (Hàn Quốc) tổ chức dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Văn phòng khoa học công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tại Hàn Quốc.

Hội thảo đã chia thành 9 chuyên đề thảo luận gồm: Khoa học sống; Y-Sinh học; Hóa học; Xây dựng & môi trường; CNTT, điện tử viễn thông; Cơ khí & Khoa học Vật liệu; Khoa học Xã hội và Nhân văn; Kinh tế & Quản lý; Biển Đông, Luật hàng hải, Công ước; Chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu. Với vai trò là cơ quan quản lý và hỗ trợ cho các hoạt động nghiên cứu, Bộ Khoa học và Công Nghệ Việt Nam sẽ hỗ trợ tối đa cho các nhà khoa học trẻ trong việc nghiên cứu cũng như đưa các kết quả nghiên cứu vào ứng dụng thực tế”.

Cùng với chuyên đề thảo luận riêng về Biển Đông, cuộc triển lãm ảnh về Biển Đông đã diễn ra ở tiền sảnh trưng bày những bức ảnh về chủ quyền biển đảo. Hoạt động thảo luận và trưng bày liên quan đến biển đảo Việt Nam đã cung cấp những cái nhìn chân thực về tình hình biển đảo Việt Nam hiện nay, qua đó nâng cao nhận thức của cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc về chủ quyền biển đảo, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199