41. Đẩy mạnh đào tạo nhân lực ATTT cho Đề án 99

Các cơ sở đào tạo trọng điểm thuộc Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020 (hay còn gọi là Đề án 99 của Bộ TT&TT) đang đẩy mạnh việc xã hội hóa, liên kết cùng các doanh nghiệp bảo mật trong nước để đào tạo nguồn nhân lực an ninh mạng chất lượng cao.

Đại diện Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) cho biết, để triển khai Đề án 99, tại Hội nghị các cơ sở đào tạo trọng điểm về ATTT cuối tháng 3 vừa qua, các bên đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm triển khai nội dung của Đề án, đặc biệt là chia sẻ những công ty, doanh nghiệp CNTT có uy tín để hỗ trợ, tư vấn, hợp tác với nhà trường thực hiện hoạt động đào tạo.

Được biết, một trong 6 nhiệm vụ của Đề án 99 là hỗ trợ các cơ sở đào tạo trọng điểm cập nhật kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ giảng viên; xây dựng chương trình đào tạo tiên tiến, nâng cấp phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo và nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo về an toàn, an ninh thông tin. Tại Hội nghị đó, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng từng đề nghị các cơ sở đào tạo phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp để sinh viên được tiếp cận nghiệp vụ thực tế, rèn luyện kỹ năng mềm ngay trong quá trình học tập.

Nhằm hiện thực hóa yêu cầu này, chiều nay, 14/6, Học viện An ninh nhân dân và BKAV đã ký kết thỏa thuận phối hợp xây dựng, triển khai các chương trình bồi dưỡng, đào tạo an ninh mạng, theo đó, phía BKAV sẽ tư vấn cho Học viện các giải pháp công nghệ khi triển khai Đề án 99; Hàng năm tổ chức cho sinh viên ngành công nghệ thông tin và an toàn thông tin tham gia thực hành môn học, thực tập ngắn hạn, dài hạn để cọ xát thực tế.

Trước đó, giữa 8 cơ sở đào tạo trọng điểm của Đề án 99 cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học an toàn, an ninh thông tin, bao gồm Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Học viện Kỹ thuật Mật mã, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện An ninh Nhân dân, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học CNTT thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Công nghệ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Bách khoa thuộc Đại học Đà Nẵng.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199