47. Phải tăng hàm lượng KHCN trong lĩnh vực TT&TT

Việc phát triển yếu tố khoa học công nghệ trong lĩnh vực Thông tin & Truyền thông, hơn bao giờ hết, đang giữ vai trò then chốt trong việc xây dựng xã hội phát triển hài hòa, bền vững và hiện đại.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh thông điệp này khi phát biểu khai mạc tại Hội nghị Khoa học & Công nghệ ngành TT&TT năm 2016 sáng nay, 10/5. Sự kiện do Bộ TT&TT tổ chức nhằm hưởng ứng ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam (18/5) này có sự tham dự của đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, đại diện các đơn vị, doanh nghiệp thuộc ngành TT&TT.

Theo ông, trong những năm gần đây, KHCN trong lĩnh vực CNTT-TT có tốc độ phát triển vô cùng nhanh chóng, với những tiến bộ vượt bậc. Mới chỉ 5 năm trước, những khái niệm như SMAC (Social, Mobility, Analytics, Cloud), IoT (Internet of Things), thiết bị đeo số… vẫn còn tương đối xa lạ thì giờ đây đã trở nên quen thuộc và đang trở thành một xu hướng tất yếu. Bản thân Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 549 phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KHCN chủ yếu trong lĩnh vực thông tin và truyền thông giai đoạn 2016-2020.

Các mục tiêu nghiên cứu KHCN của ngành trong 5 năm tới được định lượng rất rõ ràng, sát thực tế, đồng thời có tính thách thức cao, đòi hỏi nỗ lực lớn của các tổ chức nghiên cứu KHCN và doanh nghiệp trong ngành. Tuy vậy, sự phát triển nhanh chóng của CNTT-TT diễn ra song hành với quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng cũng tạo ra những thách thức không nhỏ về đảm bảo an toàn thông tin, chủ quyền số quốc gia và bảo vệ thông tin cá nhân, ông chỉ rõ.

Trong thời gian tới, Bộ TT&TT cũng sẽ nghiên cứu, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về KHCN phục vụ thống kê, quản lý về KHCN trong lĩnh vực TT&TT, đồng thời hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển KHCN chuyên ngành TT&TT..

Một số Đề án KHCN quốc gia tiêu biểu trong giai đoạn 2016-2020, liên quan đến lĩnh vực TT&TT bao gồm: Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020; Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao; Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020; Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020…

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199