55. Thí điểm cấp phép tàu vào cảng qua tin nhắn, email

Nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đang triển khai thí điểm cấp phép cho phương tiện thủy vào/rời cảng, bến thủy nội địa từ xa thông qua email, tin nhắn điện thoại.

Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Hoàng Hồng Giang cho TTXVN biết, hiện cơ sở dữ liệu phương tiện thủy, phần mềm và điều kiện hạ tầng thông tin để phục vụ thí điểm đã sẵn sàng.

Trước đó, Cục đã thí điểm phương thức này tại Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực I và nhận được phản hồi tích cực của doanh nghiệp, chủ phương tiện.

Quy trình của việc cấp phép rất đơn giản: Người dân, chủ tàu chỉ cần nhắn tin vào số di động dành cho hoạt động này theo cú pháp được hướng dẫn. Sau khi tin nhắn vào hệ thống, phần mềm của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam sẽ tự động phân luồng thông tin đến cảng vụ phụ trách địa bàn; rồi tới các cảng vụ viên của cảng thủy nội địa mà tàu muốn ra/vào.

Cảng vụ viên sẽ kiểm tra thực tế tàu đó. Nếu đủ điều kiện thì cảng vụ viên sẽ nhắn tin về hệ thống xác nhận tàu đủ điều kiện ra/vào cảng. Trường hợp không đủ điều kiện thì cũng nhắn tin để trả lời cho chủ phương tiện.

Việc cấp phép từ xa giúp cho doanh nghiệp, người làm thủ tục không phải trực tiếp rời phương tiện để vào bờ làm thủ tục, giúp giảm được các chi phí như tiền thuê đò, xe và thời gian đi lại. Đồng thời, giúp các cơ quan quản lý được phương tiện, cảng, bến và góp phần ngăn chặn cảng, bến trái phép, phương tiện không đăng ký, đăng kiểm.

Về lý do thực hiện thí điểm, theo lý giải của Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, việc cấp phép cho phương tiện thủy vào/rời cảng, bến thủy nội địa từ xa thông qua email, tin nhắn điện thoại chưa được quy định trong các văn bản pháp luật.

Mặt khác, việc này cần một thời gian thực hiện thí điểm mới có thực tiễn để tổng kết đánh giá thuận lợi và vướng mắc, từ đó sẽ quy định vào các văn bản pháp luật.

Việc thực hiện thí điểm cấp phép tàu ra/vào cảng qua tin nhắn, email của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam nằm trong đề án cải cách hành chính của Cục, trong đó có những nỗ lực trong việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để giải quyết thủ tục hành chính.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199