65. Bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 2 vaccine cúm A/H5N1

Từ ngày 21/4/2016, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương phối hợp với Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 vaccine cúm A/H5N1.

300 người tham gia thử nghiệm lần này sẽ tập trung vào nhóm tuổi từ 18-60.

Những người tham gia sẽ được tiêm 2 mũi vaccine cúm A/H5N1, mỗi mũi cách nhau 21 ngày. Mỗi người sẽ được lấy máu 6 lần để làm các xét nghiệm, với mục tiêu đánh giá về kháng thể kháng H5N1 trước và sau khi tiêm.

Mục tiêu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 là tập trung đánh giá tính an toàn, tính sinh miễn dịch của vaccine cúm A/H5N1, đồng thời xác định liều tối ưu để sử dụng vaccine này cho các giai đoạn tiếp theo.

Vaccine cúm A/H5N1 được đưa vào thử nghiệm lần này do Viện Vaccine và Sinh phẩm y tế Nha Trang sản xuất, với sự hỗ trợ của WHO và tổ chức PATH của Mỹ.

WHO cũng đầu tư xây dựng Viện Vaccine và Sinh phẩm y tế Nha Trang thành Trung tâm Sản xuất vaccine cúm phục vụ khi có đại dịch xảy ra.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199