66. Đánh giá tác động môi trường của các dự án phát triển tại ĐBSCL

Dự án “Tăng cường kỹ năng đánh giá tác động môi trường ĐBSCL” nhằm tạo diễn đàn trao đổi thông tin, nâng cao năng lực về sự tham gia của các bên có liên quan tại ĐBSCL trong quá trình ra quyết định liên quan tới các dự án năng lượng.

Ngày 19/4, tại TP. Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp với Cơ quan Viện trợ quốc tế của Mỹ (USAID), Chương trình nghiên cứu Trung tâm Phát triển Sáng tạo xanh (GreenID) tổ chức hội thảo “Tăng cường kỹ năng đánh giá tác động môi trường của các dự án phát triển quy mô lớn tại ĐBSCL” cho các nhà quản lý, cán bộ Sở TN&MT các tỉnh, thành phố ĐBSCL.

Theo ông Trần Hữu Hiệp, Vụ trưởng Vụ Kinh tế (Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ), thời gian qua nhiều chương trình dự án lớn của cả nước đã và đang xuất hiện những tác động ngoài dự kiến đến môi trường và kéo theo hàng loạt vấn đề xã hội. Trong khi đó cán bộ các cấp thiếu công cụ giám sát, đánh giá, cân đong đo đếm cho chính xác ở tất cả các giai đoạn từ lập dự án đến hậu dự án.

Hội thảo này nhằm giới thiệu khung pháp lý, quy trình thủ tục, nâng cao chuyên môn cho cán bộ các cấp, chia sẻ kiến thức và khó khăn, vướng mắc có liên quan để thời gian tới việc triển khai các dự án phát triển kinh tế xã hội vùng ĐBSCL nhanh và bền vững. Bà Hà Thị Hồng Hải, Điều phối Chương trình nghiên cứu của GreenID cho biết, dự án “Tăng cường kỹ năng đánh giá tác động môi trường ĐBSCL” được thực hiện từ đầu năm 2016 đến hết tháng 3/2017 nhằm tạo diễn đàn trao đổi thông tin, nâng cao năng lực về sự tham gia của các bên có liên quan tại ĐBSCL trong quá trình ra quyết định liên quan tới các dự án năng lượng.

Đồng thời, tăng cường hiểu biết cho cộng đồng về các chi phí và lợi ích về môi trường và xã hội của các dự án phát triển quy mô quốc gia hoặc khu vực…

Các nhà khoa học, chuyên gia về môi trường tham dự hội thảo đã trình bày và thảo luận các quy định về đánh giá tác động môi trường, các nghị định, thông tư có liên quan đến Luật Môi trường, chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn trong rà soát đánh giá tác động môi trường các dự án lớn của Việt Nam, cũng như trong khu vực ĐBSCL thời gian qua, giới thiệu chuyên sâu về đánh giá môi trường chiến lược và những vấn đề có liên quan…

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199