75. Đề xuất Chương trình hỗ trợ đổi mới sáng tạo DN nhỏ và vừa

Chương trình hỗ trợ đổi mới sáng tạo nhằm mục tiêu thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm phát triển và thương mại hóa sản phẩm có tính ứng dụng cao, ưu việt về giá cả và chất lượng, tạo giá trị gia tăng và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế.

Nhiều nội dung hỗ trợ

Theo dự thảo, đối tượng đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ nghiên cứu, đổi mới công nghệ phục vụ phát triển sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm. Cụ thể, hỗ trợ tối đa 50% chi phí thực hiện nghiên cứu, đổi mới và ứng dụng công nghệ tiên tiến, sản xuất thử nghiệm (không bao gồm chi phí thuê chuyên gia); hỗ trợ tối đa 70% chi phí nghiên cứu công nghệ cao, sản xuất thử nghiệm sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm (không bao gồm chi phí thuê chuyên gia); hỗ trợ tối đa 50% chi phí thuê chuyên gia trong nước thiết kế, thay đổi quy trình công nghệ, sản xuất sản phẩm mới, sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm.

Đối tượng đủ tiêu chuẩn cũng được hỗ trợ tiếp nhận, cải tiến, hoàn thiện và làm chủ công nghệ: Hỗ trợ tối đa 50% chi phí đào tạo trong nước cho nguồn nhân lực tiếp nhận, cải tiến, hoàn thiện và làm chủ công nghệ; hỗ trợ tối đa 50% chi phí hợp đồng thuê chuyên gia nước ngoài nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, tìm kiếm, giải mã, chuyển giao công nghệ; hỗ trợ tối đa 50% chi phí hoạt động mua thiết bị đầu tư cải tiến, hoàn thiện và làm chủ 1 công nghệ sản xuất có tính ứng dụng cao trong thực tiễn.

Bên cạnh đó, hỗ trợ phân tích, đánh giá, định giá, kết nối cung cầu công nghệ và đưa sản phẩm thử nghiệm ra thị trường: Hỗ trợ tối đa 50% công lao động cho cán bộ khoa học, nhân viên kỹ thuật trực tiếp thực hiện nội dung phân tích, đánh giá, định giá công nghệ; nghiên cứu, đổi mới, hoàn thiện các quy trình công nghệ, giải pháp khoa học và công nghệ; thử nghiệm, phân tích, kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm đến khi hoàn thành sản phẩm lô số không; hỗ trợ tối đa 30% kinh phí mua vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, thiết bị đo kiểm, phân tích tiêu chuẩn cho sản phẩm trong quá trình thử nghiệm và sản xuất sản phẩm lô số không của dây chuyền công nghệ; hỗ trợ tối đa 100% phí tham gia hội chợ triển lãm quốc gia về công nghệ hàng năm; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp khi bán sản phẩm trong giai đoạn thử nghiệm và 2 năm kể từ ngày phát sinh doanh thu bán sản phẩm thương mại. Hỗ trợ tối đa 100% phí tham gia hội chợ triển lãm quốc gia về công nghệ hàng năm; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp khi bán sản phẩm trong giai đoạn thử nghiệm và 2 năm kể từ ngày phát sinh doanh thu bán sản phẩm thương mại.

Hỗ trợ xây dựng và đạt được các tiêu chuẩn tiên tiến cho sản phẩm, quản lý quy trình sản xuất, môi trường: Hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng và đạt được các tiêu chuẩn tiên tiến cho sản phẩm; hỗ trợ tối đa 50% chi phí đầu tư phần mềm quản lý quy trình sản xuất; hỗ trợ tối đa 100% chi phí kiểm tra tiêu chuẩn môi trường cho sản phẩm.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199