3. Thi người đẹp quốc tế “Hoa khôi Thể thao bãi biển châu Á 2016”

Cuộc thi người đẹp quốc tế “Hoa khôi Thể thao bãi biển châu Á 2016” sẽ diễn ra tại thành phố Đà Nẵng trong thời gian từ 28/8 – 10/9/2016.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Báo Thể thao Việt Nam, Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại AAA Việt Nam phối hợp tổ chức. Các hoạt động và vòng thi phụ cuộc thi “Hoa khôi Thể thao bãi biển châu Á 2016” sẽ diễn ra trong thời gian từ 31/8 – 09/9/2016. Đêm chung kết diễn ra vào ngày 10/9/2016 tại thành phố Đà Nẵng.

Để chuẩn bị cho cuộc thi, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Báo Thể thao Việt Nam và Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại AAA Việt Nam ban hành Quyết định thành lập, Quy chế hoạt động của Ban Tổ chức và Ban Giám khảo cuộc thi trong thời hạn 10 ngày làm việc, tính từ ngày ký ban hành Giấy phép; Trong thời hạn 03 ngày làm việc tính từ ngày bắt đầu tổ chức cuộc thi (ngày 28/8/2016), gửi văn bản báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết quả và toàn bộ bản sao hồ sơ của các thí sinh tham gia cuộc thi. Trước thời hạn 10 ngày, tính đến ngày diễn ra Đêm Chung kết, gửi kịch bản đêm Chung kết cuộc thi báo cáo Bộ.

Các đơn vị tổ chức cuộc thi theo đúng nội dung Giấy phép; các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Nghị định số 15/2016/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP; Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL; Đề án tổ chức cuộc thi đã trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các quy định của pháp luật có liên quan. Việc thay đổi các nội dung trong Đề án tổ chức cuộc thi, đơn vị tổ chức báo cáo và được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199