15. Khai quật khảo cổ Di tích chùa Nhùng, Tuyên Quang

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cho phép Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Viện Khảo cổ khai quật di tích chùa Nhùng.

Cụ thể, thời gian khai quật từ ngày 25/6 đến ngày 30/7/2016 với diện tích khai quật 100 m². Chủ trì khai quật là ông Trần Anh Dũng, Viện Khảo cổ học.

Được biết, Chùa Nhùng thuộc thôn Càng Nộc, xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang được xây dựng vào thời nhà Lý (thế kỷ XI – XIII) và tồn tại đến giữa thế kỷ XIX. Đây là một trong các di tích chùa cổ có niên đại sớm nhất trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc.

Chùa Nhùng là một công trình kiến trúc có quy mô lớn, còn lưu giữ được nhiều các dấu tích kiến trúc quan trọng như: Vật liệu kiến trúc, đài sen, tượng Phật bằng đá xanh cùng với những đồ dùng sinh hoạt, thờ cúng bằng sành, sứ, đất nung từ thế kỷ XI – XIII đến thế kỷ XV – XVI cũng được phát hiện với số lượng lớn. Đây là nguồn sử liệu quý giá, giúp các nhà khảo cổ học, cơ quan chuyên môn đi sâu vào nghiên cứu về kiến trúc cổ Việt Nam, tìm hiểu văn minh Phật giáo, văn minh thời Lý – Trần ở vùng núi phía Bắc.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199