172/ ASEAN tái cam kết thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong khu vực

Trong tuyên bố chung, đại biểu tham dự hội nghị bộ trưởng tài chính và thống đốc các ngân hàng trung ương Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 3 tại thủ đô Manila (Philippines) ngày 7/4 cam kết sẽ tiếp tục kiên trì theo đuổi các mục tiêu của ASEAN trong việc tạo dựng “một nền kinh tế gắn kết, hợp nhất cao” có tính cạnh tranh, giàu sức sáng tạo vằ năng động thông qua cơ chế hợp tác toàn khu vực.

Để đạt được mục tiêu này, các đại biểu nhấn mạnh giải pháp sống còn là biến ASEAN trở thành khu vực vững mạnh, lấy con người làm trung tâm, lấy con người làm định hướng, kết nối với toàn bộ thế giới trong bối cảnh sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ và sự gia tăng các vấn đề địa chính trị có thể khiến quá trình hồi phục của kinh tế toàn cầu đi lệch quỹ đạo.

Các bộ trưởng tài chính và thống đốc các ngân hàng trung ương ASEAN cũng cam kết tăng cường hợp tác giữa các nước trong khu vực tiến tới thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN năm 2025 với mục tiêu thiết lập một thị trường vốn liên kết, vững mạnh của khu vực và đảm bảo phát triển hiệu quả các sáng kiến Trái phiếu Xanh (Green Bond).

Các đại biểu cũng đã công bố một sáng kiến tài chính giúp nhiều nước trong khu vực tiếp cận nhiều hơn nữa các dịch vụ, sản phẩm tài chính.

Đề cập đến vấn đề phát triển kinh tế, các đại biểu nhấn mạnh từ dấu mốc tăng trưởng kinh tế 4,6% được ghi nhận trong năm 2016, các nước trong khu vực cần phải xác định rõ yếu tố then chốt để phát triển kinh tế toàn khu vực là củng cố các ngành sản xuất đáp ứng nhu cầu nội địa.

Các đại biểu khẳng định chính sách cải cách cấu trúc ngành kinh tế, chi tiêu công và chương trình kích thích tài chính sẽ giúp thu hút thêm nhiều nguồn đầu tư vào khu vực.

Các đại biểu cũng đã thảo luận về biện pháp thúc đẩy việc sử dụng đồng nội tệ trong giao dịch thương mại, đầu tư, thành toán giữa các nước trong khối ASEAN.

Tại hội nghị lần này, bên cạnh chủ đề liên quan đến tiến trình phát triển và hợp nhất ngành bảo hiểm trong khối, đồng thời công bố kế hoạch tự do hóa ngành hàng hải quốc tế, hàng không và vận tải, các đại biểu cũng đã thảo luận về vấn đề mở rộng tư do cho các hoạt động tái bảo hiểm thiên tai, tai nạn để hỗ trợ tài chính cho các nền kinh tế ASEAN, giúp các nước này tăng cường khả năng phục hồi kinh tế sau các thảm họa thiên nhiên./.

Nguồn: Vietnamplus

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199