179/ Nhật Bản, ASEAN đẩy mạnh các cuộc đàm phán RCEP

Trong một đề xuất trình lên các bộ trưởng kinh tế ASEAN tại một cuộc họp ở Osaka, Nhật Bản đã đề nghị cung cấp đào tạo kỹ năng và chuyển giao công nghệ cho ASEAN nhằm cải thiện hệ thống thương mại ở từng quốc gia. Mục tiêu là để làm cho khuôn khổ, được gọi là là Hợp tác kinh tế toàn diện khu vực, trở nên hoàn chỉnh và tinh vi hơn.

Nhật Bản hy vọng sẽ nuôi dưỡng được một môi trường thương mại tự do trong bối cảnh nổi lên một thế giới ngày càng bảo hộ bằng cách nhanh chóng đạt được thỏa thuận.

Tại cuộc họp báo sau cuộc họp, Hiroshige Seko, Bộ trưởng kinh tế, thương mại và công nghiệp Nhật Bản, cho biết: “RCEP là chìa khóa để ngăn chặn làn sóng chủ nghĩa bảo hộ. Chúng tôi đã đạt được thống nhất sẽ tìm kiếm một thỏa thuận chất lượng [để thiết lập RCEP.] Đây là một bước quan trọng.”

Theo Ramon Lopez, Bộ trưởng thương mại và công nghiệp Philippines, hiện đang nắm giữ vị trí chủ tịch luân phiên của ASEAN, ASEAN dự định sẽ đồng ý về thỏa thuận hợp tác vào cuối năm nay. Nhưng tuyên bố chung sau cuộc họp không cho biết một ngày cụ thể.

Nguồn: Enternews.vn 

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199