180/ Chile và Trung Quốc khởi động đàm phán lại FTA song phương

Ngày 7/4/2017, vòng đàm phán đầu tiên để mở rộng Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) Chile – Trung Quốc đã kết thúc tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Đoàn đàm phán Chile do ông Pablo Urria – Vụ trưởng các vấn đề kinh tế song phương của Tổng vụ Quan hệ kinh tế quốc tế Chile (Direcon) dẫn đầu. Vòng đàm phán lần này tập trung thảo luận 4 vấn đề: tiếp cận thị trường cho hàng hóa; thương mại dịch vụ; vấn đề pháp lý; và hợp tác trong lĩnh vực thương mại. Phiên họp tiếp theo có thể sẽ được tổ chức tại Santiago, Chile vào tháng 6 với mục tiêu kết thúc các cuộc đàm phán trong năm nay.

Kể từ khi Hiệp định Thương mại Tự do Chile – Trung Quốc được ký kết vào tháng 11 năm 2005, thương mại song phương đã tăng gấp bốn lần từ 8,1 tỷ USD vào năm 2005 lên 31,2 tỷ USD năm 2016, chiếm 26% tổng kim ngạch thương mại của Chile. Đến nay Trung Quốc đã vươn lên trở thành bạn hàng số một của Chile.

Nguồn: http://www.moit.gov.vn/

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199