196/ Úc hỗ trợ VN 25 triệu AUD để phát triển kinh tế bền vững

Đại sứ Úc tại VN, ông Craig Chittick và Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại VN ông Ousmane Dione, đã ký kết hợp tác tiếp tục hỗ trợ chương trình cải cách kinh tế VN phát triển bền vững trong 5 năm tới.

Theo đó, Úc sẽ cấp 25 triệu AUD (đô la Úc – tương đương 425 tỉ đồng) để thực hiện quan hệ đối tác này. Trong đó tập trung vào thương mại và tăng năng lực cạnh tranh, giao thông, dân tộc thiểu số, phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long với hai chủ đề xuyên suốt là giới và đổi mới sáng tạo.

Trước đó, chương trình hỗ trợ cải cách kinh tế VN của Úc và WB đã xây dựng trên 200 km đường giao thông nông thôn, nâng cấp quốc lộ và xây mới 87 cây cầu, áp dụng công nghệ điện thoại di động để theo dõi sử dụng nước, cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường.

Nguồn: http://thanhnien.vn

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199