29/ Anh có thể kích hoạt điều 50 để bắt đầu Brexit vào tuần tới

Dự luật Brexit của chính phủ trước đó được Hạ Viện thông qua , tuy nhiên Thượng Viện yêu cầu bổ sung thêm 2 điểm vào dự luật Brexit đó là quốc hội có quyền phủ quyết kết quả đàm phán của Thủ tướng May với EU và quyền được cư trú, sinh sống của các công dân EU sau Brexit.

Trước yêu cầu của Thượng Viện, Hạ Viện đã thảo luận lại dự luật này và sẽ bỏ phiếu thông qua xem có chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu của Thượng Viện hay không. Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết quan điểm của Thủ tướng May là không sửa lại dự luật Brexit.

Nếu như dự luật Brexit được thông qua, Thủ tướng May sẽ gửi thư thông báo đến Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk, đưa ra những ưu tiên của Anh khi đàm phán, nhiều khả năng sẽ là nước Anh sẽ rời khỏi thị trường chung châu Âu, và hầu hết các lĩnh vực trong liên minh thuế quan, nhưng sẽ tìm kiếm một thỏa thuận tự do thương mại toàn diện với EU.

Tuy nhiên EU sẽ rất quan tâm xem cách xử lý của Thủ tướng May và Bộ trưởng phụ trách vấn đề Brexit của Anh David Davis liên quan đến vấn đề 50 tỷ bảng mà EU yêu cầu Anh đóng do nước này rời EU.

Lãnh đạo 27 nước EU dự kiến sẽ họp đầu tháng 4 để thống nhất với nhau về đường hướng chung trong việc đàm phán giữa EU và Anh./.

Nguồn: Vietnamplus

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199