30/ NFA muốn nhập khẩu 800.000 tấn gạo

Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines (NFA) có kế hoạch nhập khẩu 800.000 tấn gạo để dự trữ trong lúc giáp hạt, ông Jason Laureano Aquino phụ trách NFA cho biết.

Ông cho biết NFA tính toán rằng dự trữ đệm ở thời điểm cuối tháng 6 tới sẽ thấp hơn 3 ngày so với quy định (quy định là 15 ngày).

“Đó là lý do chúng tôi đang đẩy mạnh việc thông qua nhập khẩu 250.000 tấn gạo vì đến cuối tháng 4 lượng dự trữ sẽ thiếu 3 ngày. Việc nhập khẩu là để bổ sung vào kho dự trữ đệm của NFA”, ông cho biết.

Ông còn cho biết thêm, ngoài 250.000 tấn, NFA cũng sẽ đề xuất nhập thêm 550.000 tấn để đủ lượng dự trữ đệm trong 30 ngày vào giai đoạn giáp hạt.

Theo quy định, dự trữ đệm của NFA phải đủ tối thiểu 15 ngày sử dụng, nhưng trong lúc giáp hạt (tháng 7 – cuối tháng 9) thì phải đủ 30 ngày.

Dự trữ đệm của NFA hiện là 400.000 tấn, đủ dùng trong 13 ngày. Tổng dự trữ đệm ước khoảng 2,6 triệu tấn, trong đó có 948.000 tấn trong kho dự trữ thương mại và 1,269 triệu tấn ở các hộ gia đình.

Thư ký nội các Leoncio Evasco Jr. cho biết Uỷ ban NFA đã nhận được bản photo bức thư ông Aquino gửi tới Đại sứ quán Việt Nam, thông báo rằng Chính phủ Philippines sẽ mở cuộc đấu thầu để nhập khẩu gạo theo phương thức liên chính phủ vào cuối tháng này để bổ sung vào kho dự trữ đệm.

Nguồn: VITIC/manilastandard

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199